Prelegenci

Gerfried Stocker

Ars Electronica

Alexey Furman

New Cave Media

Josh Hadro

IIIF

May Abdalla

Anagram

Frank Cifaldi

Video Game History Foundation

Pola Borkiewicz

Clyde Henry Productions

Joseph Cutts

artysta, kurator

Przemysław Danowski

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Dana Dansereau

National Film Board of Canada

Anna Desponds

Constant Dullaart

artysta

Łukasz Górka

BrightMedia

Lukas Henning

lutnista

Brigitte Henry

artystka

Keisuke Innami

Knowledge Capital Association

Paweł Janicki

WRO Art Center

Grzegorz Jarzyna

TR Warszawa

Philo van Kemenade

Piotr Kubiński

Narra, Uniwersytet Warszawski

Svenja Klüh

Barbara Krzeska

Instytut Adama Mickiewicza / Polska Design

Trine Laier

Jakub Lemiszewski

Rafał Leśkiewicz

Ministerstwo Cyfryzacji

Krystyna Łuczak-Surówka

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Oleksandr Makhanets

Center for Urban History of East Central Europe

Kuba Matyka

MELT

Piotr Matysiak

Jacek Nagłowski

Mariam Natroshvili

artystka

Aga Naplocha

The Awwwesomes

Taras Nazaruk

Center for Urban History of East Central Europe

Natalia Otrishchenko

Center for Urban History of East Central Europe

Joanna Pająk

New Amsterdam

Holy Pangolin

Krzysztof Pijarski

Piotr Rydzek

book2net

Paweł Schreiber

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Bohdan Shumylovych

Center for Urban History of East Central Europe

Alek Tarkowski

Creative Commons, Internet Governance Forum Polska

Jakub Zgierski

FINA

Zofia Zembrzuska

Instytut Adama Mickiewicza / Polska Music

Lior Zalmanson

Print Screen Festival

Grzegorz Zajączkowski

Ministerstwo Cyfryzacji