Center for Urban History of East Central Europe

Taras Nazaruk

Taras Nazaruk jest szefem projektu Interaktywny Lwów (lia.lvivcenter.org) prowadzonego przez Center for Urban History of East Central Europe. Do jego głównych obowiązków należy koordynowanie komunikacji między naukowcami, wydawcami, specjalistami technicznymi i wizualnymi współpracującymi przy cyfrowych projektach opowiadających o historii Lwowa. Studiował projektowanie komunikacji na Uniwersytecie Wrocławskim oraz dziennikarstwo na Uniwersytecie Lwowskim. Główne zainteresowania: historia cyfrowa, cyfrowy storytelling, historia procesów digitalizacji w Europie Wschodniej, historia komunikacji, edukacja medialna.