Pola Borkiewicz

Artystka interdyscyplinarna, badaczka, projektantka, reżyserka, kognitywistka.
Kierowniczka Pracowni VR/AR Laboratorium Narracji Wizualnych Szkoły Filmowej w Łodzi. Prowadzi badania nowego paradygmatu narracji sferycznego filmu 3D VR w ramach kodyfikacji języka audiowizualnego rzeczywistości wirtualnych i rozszerzonych. Aktualnie reżyseruje doświadczenie cinematic VR: CITY, redaguje publikację interaktywną: XR (PWSFTviT) oraz projektuje grę VR: The Curator (IAM). Rozwija scenariusz doświadczenia CVR: Man With a VR Camera (Kreatywna Europa, Development 2019). Doktorantka w Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej i Psychofizjologii Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Publikuje w zakresie języka narracji cinematic VR oraz bioetycznych konsekwencji rozwoju środowisk wirtualnych. Współautorka badań: Wpływ technologii VR na skuteczność przekazywania wiedzy i umiejętności filmowych realizowanych przez VRLab IPPAN dla NCKF (PISF 2018). Współzałożycielka Stowarzyszenia XR. Jury Transatlantyk VR SpaceTime Award 2018. Wykładowca kursów CinematicVR (Crash Course, Pro) oraz Film & Percepcja (DreamScreen, NeuroCinematics).

Inicjatorka i współzałożycielka interdycyplinarnego projektu Systemy Narracyjne Open Lab realizowanego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2016).
Organizatorka konferencji Immersive Storytelling (ASP 2018). Reżyserka snów w DreamJay, odpowiedzialna za dział audiowizualny i badania aplikacji Nightly (2015/2017). Projektantka interakcji wystawy Polska na EXPO2015 w Mediolanie. Projektantka i producentka [muzyka_ jest], otwarcia Narodowego Forum Muzyki (Extended Studio 2015). Dyrektor kreatywna Copernicus Festival, edycja I Rewolucje (2014). Zajmuje się szeroko pojętą psychologią percepcji, nowych technologii i neuroestetyką.

Stolik ekspercki