Konsultacje 1:1 z ekspertami - Czwartek

Data i godzina
26 września — czwartek 15:00-16:30

Konsultacje 1:1 z ekspertami - Czwartek

Konferencja Digital Cultures to szansa spotkania i porozmawiania w cztery oczy z ekspertami z czołowych, międzynarodowych instytucji zajmujących się kulturą cyfrową.

Spotkania mają formułę 15-minutowych rozmów, w trakcie których można skonsultować pomysł na swój interaktywny projekt czy grę, dowiedzieć się, jak zgłosić swoją pracę na międzynarodowy festiwal albo nawiązać współpracę z wybraną instytucją.

To czas dla Was, pamiętajcie jednak o 3 zasadach:

1) Przemyśl, co masz do przekazania i o co dokładnie chcesz zapytać. Pozwoli Ci to najbardziej efektywnie wykorzystać spotkanie!

2) Jeżeli jesteś twórcą, przygotuj materiały w j. angielskim na temat projektu, o którym chcesz opowiedzieć.

3) Pamiętaj, że inni też czekają na spotkanie z ekspertem. Upewnij się, że Twoja rozmowa trwa nie więcej niż 15 minut.

Spotkania odbywają się w języku angielskim (w przypadku ekspertów zagranicznych) i polskim (w przypadku ekspertów polskich).

Zapisy na stoliki eksperckie odbywają się przez aplikację Digital Cultures, dostępną w sklepach GooglePlay oraz na AppleStore.

Aby zapisać się należy:

być zalogowanym w aplikacji

wejść w zakładkę Program i zapisy

wybrać agendę Stoliki eksperckie

dodać wybraną godzinę do planu dnia.

Aby wziąć udział w rozmowach z ekspertami, należy zakupić bilet. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Eksperci biorący udział w konsultacjach

Frank Cifaldi (US)
Interesujesz się historią gier wideo lub nowych mediów? Zastanawiasz się, jak gromadzić związane z nią materiały? A może chciał/abyś podzielić się swoją kolekcją z resztą świata? Frank Cifaldi jest współzałożycielem i prezesem Video Game History Foundation. Jako historyk gier współpracuje z firmą Digital Eclipse (Mega Man Legacy Collection, Street Fighter 30th Anniversary), a w pozyskiwaniu zbiorów pomagał m.in. Bibliotece Kongresu i Strong National Museum of Play.

Alexey Furman (UA)
Producent dziennikarskich form immersyjnych, fotograf. Współzałożyciel New Cave Media, gdzie przygotowuje immersyjne projekty dla międzynarodowych marek (w ostatnim czasie dla UNICEF, WWF, Mitsubishi czy GIZ). Studio wyprodukowało m.in. “Aftermath VR: Euromaidan” w ramach grantu Journalism 360 Challenge Grant, przyznawanego przez Google News Lab, Knight Foundation oraz ONA.

Svenja Klüh (DE)
Od czego zacząć pracę nad interaktywnym filmem? Jakich wyborów dramaturgicznych dokonać, by stworzyć nielinearną historię? Jak zebrać odpowiedni zespół i środki, a przede wszystkim stawić czoło nieoczekiwanym okolicznościom? Svenja Klüh jest producentką interaktywnego dokumentu "Field Trip", którego polska premiera odbywa się podczas konferencji Digital Cultures.

Taras Nazaruk (UA)
Taras Nazaruk jest szefem projektu Interaktywny Lwów (lia.lvivcenter.org) prowadzonego przez Center for Urban History of East Central Europe. Do jego głównych obowiązków należy koordynowanie komunikacji między naukowcami, wydawcami, specjalistami technicznymi i wizualnymi współpracującymi przy cyfrowych projektach opowiadających o historii Lwowa.. Główne zainteresowania: historia cyfrowa, cyfrowy storytelling, historia procesów digitalizacji w Europie Wschodniej, historia komunikacji, edukacja medialna. Konsultacje są skierowane do osób zainteresowanych projektami cyfrowymi od strony organizacyjnej oraz komunikacyjnej i mogą dotyczyć m.in. współpracy międzydyscyplinarnej oraz międzyinstytucjonalna w projektach humanistyki cyfrowej czy poszukiwaniu instytucji i projektów partnerskich we Lwowie i szerzej na Ukrainie.

Krzysztof Pijarski (PL)
Kierownik Pracowni Narracji Interaktywnych i cyfrowych publikacji naukowych przy Laboratorium Narracji Wizualnych PWSFTviT w Łodzi zaprasza do udziału w konkursie i indywidualnych konsultacjach. W programie artystyczno-badawczym pracowni mogą wziąć udział twórcy projektów fotograficznych lub filmowych o charakterze dokumentalnym/artystycznym, ale także takich, które wykorzystują inne media.
Pracownia poświęcona jest badaniu i rozwojowi nowych form narracji, powstających w wyniku wykorzystania cyfrowych technologii interaktywnych w filmie dokumentalnym oraz formach pokrewnych takich jak reportaż czy esej filmowy. Działalność pracowni polega na wspieraniu powstawania wybranych narracyjnych form interaktywnych. W pracowni rozwijanych będzie rocznie 5 projektów interaktywnych, na pierwszym etapie działań, od stycznia do czerwca, do etapu prototypów. Każdy z utworów będzie powstawał w procesie zarówno twórczym, jak i badawczym: dążeniem uczestników pracowni będzie odnalezienie odpowiedniej struktury narracyjnej dla opowiadanej przez siebie historii. Spośród 5 projektów rozwijanych w pierwszej połowie roku 2 zostaną wybrane przez Radę Laboratorium do wdrożenia i publikacji w formie finalnego utworu interaktywnego. Pracownia stanie się wydawnictwem utworów powstających w ramach Laboratorium Narracji Wizualnych z zamiarem wykreowania nowej przestrzeni upubliczniania nie tylko utworów artystycznych, ale również i naukowych.
Więcej o Laboratorium, a przede wszystkim o konkursie, pod adresem http://vnLab.org

Pola Borkiewicz (PL)
Pracownia Rzeczywistości Wirtualnej i Rozszerzonej przy Laboratorium Narracji Wizualnych PWSFTviT w Łodzi będzie prowadzić interdyscyplinarne projekty artystyczno-badawcze, których rezultatem będą realizacje immersyjnych doświadczeń. Masz projekt VR o charakterze artystycznym? Kierownicy pracowni zaprasza do udziału w konkursie na uczestnictwo w programie pracowni, a podczas konferencji Digital Cultures - do konsultacji projektów.
W każdym roku zostanie powołanych pięć zespołów, dzięki którym powstanie co najmniej pięć utworów wraz z pełną dokumentacją przebiegu oraz ze wskazaniem potencjalnych problemów natury technicznej, artystycznej i produkcyjnej oraz ich możliwych rozwiązań. Proces twórczych eksperymentów poddawany będzie wnikliwej analizie, zmierzającej do formowania nowego języka audiowizualnego, ze szczególnym naciskiem na krytyczny namysł nad zagadnieniami immersyjnych narracji. Zrealizowane prace będą również przedmiotem badań percepcji odbiorców z wykorzystaniem narzędzi neuronauk. W oparciu o wyniki badań i analiz powstaną rekomendacje i publikacje naukowe dotyczące medium współczesnych przekazów audiowizualnych, poszerzających pole interakcji człowieka z rzeczywistością cyfrową.
Więcej o Laboratorium, a przede wszystkim o konkursie, pod adresem http://vnLab.org

Piotr Matysiak (PL)
Kierownik pracowni S3D zaprasza na konsultacje reżyserów i scenarzystów chętnych do uczestnictwa w programie artystyczno-badawczym pracowni. W ramach pracowni, działającej przy Laboratorium Narracji Wizualnych PWSFTviT w Łodzi, zostaną przeprowadzone konkursy zarówno dla twórców zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie badawczym, jak i producentów, instytucji i uczelni chcących realizować projekty S3D pod auspicjami pracowni.
Pracownia S3D ma na celu zgłębić możliwości artystyczne i dramaturgiczne, jakie daje rejestrowanie obrazu stereoskopowego w technikach „stop motion”. W ramach działań zostanie przeprowadzonych szereg nowatorskich eksperymentów mających na celu poznanie i poszerzenie języka filmowego dedykowanego animacji poklatkowej w kontekście trzeciego wymiaru. W ramach czteroletniego programu badawczego powstanie krótkometrażowy film animowany (lalkowy) oraz podręcznik skupiający się na technikach stereoskopowych i systematyzujący możliwości i trudności, jakie wiążą się ze stereoskopią.
Więcej o Laboratorium, a przede wszystkim o konkursie, pod adresem http://vnLab.org

Jacek Nagłowski (PL)

Dana Dansereau (CA)

Keisuke Innami (JP)
Knowledge Capital w Osace jest przestrzenia i ekosystemem tworzenia nowych wartości poprzez wymianę wiedzy między ekspertami z różnych dziedzin. Prowadzimy działania na różnych polach, takie jak wystawy, warsztaty i projekty ekperymentalne z korporacjami, uniwersytetami, instytutamibadawczymi i artystami. Otwieramy się na jeszcze bardziej dynamiczne, międzynarodowe współprace z artystami i start-upami działającymi w obszarze cyfrowym, i nie tylko.

Prelegenci