IIIF

Josh Hadro

Pracował w New York Public Library, gdzie realizował nowatorskie projekty cyfrowe związane ze zdigitalizowanymi zbiorami. Obecnie wykłada w Pratt Institute oraz pełni funkcję dyrektora zarządzającego w międzynarodowym konsorcjum IIIF (International Image Interoperability Framework), które skupiając najważniejsze instytucje kultury i ośrodki akademickie z całego świata, tworzy nowe standardy oraz oprogramowanie umożliwiające udostępnianie i wykorzystywanie zbiorów kultury w sieci.

Hadro zaprezentuje możliwości, jakie daje użytkownikom IIIF, a także zaprezentuje prowadzone obecnie prace, które skupiają się na wykorzystywaniu sztucznej inteligencji do analizy milionów zbiorów bibliotek i muzeów udostępnionych w sieci.

Prezentacja