O konferencji

O konferencji

Konferencja

Zainaugurowana w 2017 roku konferencja Digital Cultures służy jako międzynarodowa platforma spotkań polskich twórców z zagranicznymi managerami kultury. Program interdyscyplinarnych debat i prezentacji ogniskuje się wokół czterech głównych obszarów: gier komputerowych, immersyjnego storytellingu, cyfrowych archiwów oraz nowoczesnego muzealnictwa. Poprzez cyklicznie organizowaną konferencję Digital Cultures IAM stwarza możliwość pozyskania międzynarodowych partnerów dla polskich projektów, poszerzenia rynków dystrybucji polskich produkcji i zwiększenia rozpoznawalności polskich twórców cyfrowych zagranicą.

O konferencji

Organizator

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której misją jest wzmacnianie marki polskiej kultury poprzez aktywny udział w międzynarodowej wymianie kulturalnej. Instytut realizuje projekty kulturalne m.in. Europie, Azji i krajach Ameryki Północnej i Południowej. Od 2015 IAM rozwija ścieżkę kultury cyfrowej, której celem jest wsparcie międzynarodowej obecności polskich artystów poruszających się na styku technologii cyfrowej i sztuki. Flagowym projektem IAM, w tym obszarze, jest organizowana od 2017 roku konferencja Digital Cultures. W trakcie całego roku IAM wspiera udział polskich artystów w zagranicznych wystawach, prezentacjach i rezydencjach.

Zespół programowy
Anna Szylar
Anna Szylar
Przewodnicząca zespołu programowego
Anna Desponds
Anna Desponds
Kuratorka sekcji nowe narracje i audio
Łukasz Kozak
Łukasz Kozak
Kurator sekcji cyfrowe archiwa
Paweł Schreiber
Paweł Schreiber
Kurator sekcji gry komputerowe i teatr