Panel dyskusyjny

Dyskusja z uczestnikami bloku Zarządzanie nadmiarem

Data i godzina
27 września — piątek 11:00-12:00
Lokalizacja
Sala Mała Czarna
Panel dyskusyjny

Dyskusja z uczestnikami bloku Zarządzanie nadmiarem

Dane są podstawowym tworzywem kultury cyfrowej, choć z dzisiejszej perspektywy powinniśmy powiedzieć, że są, i zawsze były, budulcem każdej kultury. Nie ma wątpliwości, że obecnie sieć jest najszybszym i najobfitszym źródłem zasobów kultury z całego świata i wszystkich minionych epok. Te zasoby rosną z każdym dniem i już odczuwamy potrzebę ułatwienia dostępu do nich i pracy z nimi. Jednocześnie dzieła, które powstały jako cyfrowe: gry wideo, aplikacje i strony internetowe, są dużo bardziej wrażliwe na upływ czasu niż nam się wydaje. Odpowiednio zabezpieczone dzieła sztuki w muzeach i książki w bibliotekach przetrwają jeszcze setki lat, tymczasem twórczość cyfrowa z ostatnich dziesięcioleci ulega nie tylko zapomnieniu, ale i bezpowrotnej utracie. Odpowiedzią na te problemy są nie tylko duże międzynarodowe inicjatywy dążące do wdrożenia standardów udostępniania dziedzictwa, ale również działalność artystów, cyfrowych kuratorów oraz archiwistów, którzy pracują nad zachowaniem, interpretacją i reinterpretacją oraz twórczym przekształcaniem dostępnych zasobów kultury.

Josh Hadro, Constant Dullaart, Frank Cifaldi
moderacja: Piotr Rydzek

Prelegenci