Video Game History Foundation

Frank Cifaldi

Publicysta, historyk gier wideo, założyciel i kierownik Video Game History Foundation, organizacji non-profit zajmującej się gromadzeniem i rozpowszechnianiem wiedzy na temat historii gier. VGHF podejmuje działania archiwizacyjne oraz popularyzatorskie, często we współpracy z najważniejszymi archiwami i muzeami gromadzącymi zbiory poświęcone grom.

Cifaldi współtworzył też jako historyk i projektant reedycje klasycznych gier, takie jak np. Mega Man Legacy Collection czy Street Fighter 30th Anniversary Collection.

Stolik ekspercki