Program [dearchiwizacja] jako próba odpowiedzi na wyzwania stojące przed cyfrowymi zbiorami archiwalnymi

Data i godzina
27 września — piątek 12:45-13:00
Lokalizacja
Sala Stolica

Program [dearchiwizacja] jako próba odpowiedzi na wyzwania stojące przed cyfrowymi zbiorami archiwalnymi

Z pytaniem „co dalej?” mierzy się dziś wiele powstałych w ostatniej dekadzie zbiorów archiwalnych. Jak uzasadnić gromadzenie oraz generowanie ogromnych ilości danych? Jak wykorzystać je na potrzeby kultury oraz w badaniach wykraczających poza obszary zainteresowania projektu, na którego potrzeby powstały? W jaki sposób archiwum może tchnąć w swoje zbiory nowe życie? Kim są ich potencjalni użytkownicy/konsumenci? Są to pytania szczególnie istotne w przypadku inicjatyw akademickich, tworzących zbiory archiwalne na potrzeby bardzo wąskiej specjalizacji. Odpowiedzią na te wyzwania jest program [dearchiwizacja], prowadzony przez Urban Media Archive. Organizując wydarzenia publiczne oraz angażując artystów i artystki, program [dearchiwizacja] pomaga w otwarciu zbiorów i udostępnieniu ich szerszej publiczności.

Program [dearchiwizacja] jako próba odpowiedzi na wyzwania stojące przed cyfrowymi zbiorami archiwalnymi

Prelegenci