WRO: from the Archives - program wideo ze zbiorów Centrum Sztuki WRO

Data i godzina
27 września — piątek 14:30-15:30
Lokalizacja
Sala Stolica

WRO: from the Archives - program wideo ze zbiorów Centrum Sztuki WRO

Przygotowany specjalnie na Digital Cultures program wideo skomponowany z materiałów archiwalnych znajdujących się w zbiorach Centrum Sztuki WRO - pierwszej polskiej instytucji, działającej na przecięciu sztuki współczesnej, mediów i komunikacji.

WRO powstało ponad trzy dekady temu i od początku działalności dbało o to, by wydarzenia - wystawy, performanse, koncerty, sympozja, czy spotkania - odbywające się podczas Biennale WRO i innych aktywności centrum - były rejestrowane i dokumentowane. Jednocześnie zadbano o to, by zachować prawa do wykorzystania zgromadzonych nagrań w celach badawczych, edukacyjnych i twórczych. Dzięki temu powstał zbiór unikatowych materiałów, które z czasem stały się bazą dla wielu kolejnych projektów: publikacji, wystaw, badań. Na bazie archiwów powstały również działania stricte artystyczne, jak np. instalacje interaktywne, w których archiwalne nagrania zostały umieszczone w nowych kontekstach.

Działalność WRO pokazuje, że istnieje fundamentalna różnica pomiędzy "żywym" archiwum budowanym w obrębie instytucji artystycznej i w ramach jej bieżących działań, a archiwum traktowanym nawet z największą atencją, ale zamrożonym w zewnętrznym wobec środowiska w którym powstawało kontekście.

Przegląd prac wideo WRO pozwala spojrzeć na archiwizację jako na niewydzielony, ciągły proces kumulowania doświadczeń i dorobku.

Prezentowane prace:

 • Audio Balerinas | performance w przestrzeni publicznej (rynek, Wrocław)
 • MEDIA EXPRESSION, 1998
 • Władysław Kazmierczak | "Crash" (nagranie transmisji na żywo z performance'u w studio telewizyjnym)
 • WRO Polish Monitor Festival, 1994
 • Eric Siu | "Touchy" (performance w przestrzeni publicznej)
 • WRO 2013 Pioneering Values, 2013
 • Mirosław E. Koch | "Kormorany. Epizod Dym."
 • 1991
 • Istvan Kantor | "Media Revolt" (performance w Domu Handolwym Renoma)
 • Wrocław, 20-31 lipca 2014
 • Jaron Lanier | "Virtual Reality as musical instrument"
 • Media Art Biennale WRO, 1997
 • Jarosław Kapuściński | "The point is"
 • GLOBALICA: Media Art Biennale WRO, 2003
 • Tibor Szemző | "Tractatus" (nagranie transmisji na żywo z performance'u w studio telewizyjnym)
 • Composer's Night, 1995
 • Marcin Krzyżanowski | "Madness and Desolation"
 • MEDIA EXPRESSION, 1998
 • Arkadiusz "Bago" Bagiński | "Communicators" (instalacja sabotażująca miejski system zarządzania ruchem)
 • GLOBALICA: Media Art Biennale WRO, 2003
 • Andrey Ustinov | "Film Noir" (instalacja performatywna)
 • 17TH MEDIA ART BIENNALE WRO DRAFT SYSTEMS, 2017