Knowledge Capital

Data i godzina
27 września — piątek 17:30-18:00
Lokalizacja
Mała Czarna
Język
Angielski Tłumaczenie symultaniczne na język polski

Knowledge Capital

Osaka/Umeda, obszar o dużej koncentracji głównych terminali transportowych, których łączna liczba pasażerów sięga 2,5 miliona dziennie, jest najbardziej ruchliwym obszarem w zachodniej Japonii. Wiosną 2013 r. otwarto Grand Front Osaka. Dzięki bezpośredniemu połączeniu ze stacją JR Osaka Station jest to najważniejszy węzeł dojazdowy w regionie. Jego budowa stanowiła pierwszy etap projektu przebudowy miasta Osaka.

Główną częścią nowego wielofunkcyjnego kompleksu jest Knowledge Capital. Knowledge Capital (KC) to platforma dla wytwarzania nowych wartości, dzięki której szeroka grupa ludzi – osoby zajmujące się biznesem, badacze i badaczki, twórcy i twórczynie oraz ogół społeczeństwa – może się spotkać, podzielić wiedzą oraz ideami. KC ma wszystko, czego potrzeba, żeby zachęcić odwiedzających do interakcji. Misją KC jest wspieranie wszelkich projektów, które narodzą się w ramach tych interakcji. KC przyświeca cel wprowadzania innowacyjności w obszar wiedzy („knowledge innovation”). Już od sześciu lat zapewnia wsparcie dla wielu zróżnicowanych projektów.
Chcąc sprostać niezwykle zróżnicowanym potrzebom, jakie rodzą kreatywność i innowacja, KC otwiera nowy rozdział w swojej działalności, tworząc nowe centrum edukacyjne, którego celem jest poszukiwanie nowych ścieżek w obszarze edukacji dla nowego pokolenia. Działania te obejmują przede wszystkim rozwijanie programów edukacyjnych, wymianę wiedzy oraz informacji ze szczególnym naciskiem na interakcje osób zaangażowanych.
Po tym projekcie wdrożony zostanie drugi etap planu przebudowy, którego ukończenie jest planowane na rok 2024. Głównym ideą tego etapu jest połączenie podejścia ekologicznego z podejściem innowacyjnym. Przebudowa całego obszaru pozwoli na wzmocnienie roli Osaki jako hubu, gdzie rodzą się nowe przemysły, spotykają się ludzie z całego świata oraz rozwijany jest kapitał intelektualny.

Knowledge Capital

Prelegenci