Kontekst tworzenia i konstruowania archiwów

Data i godzina
27 września — piątek 12:30-12:45
Lokalizacja
Sala Stolica

Kontekst tworzenia i konstruowania archiwów

Często myślimy o archiwach jako o uporządkowanym zbiorze dokumentów. Co więcej jesteśmy skłonni uznać dany fakt za prawdziwy, jeżeli możemy znaleźć jego potwierdzenie w „prawdziwych” dokumentach z „prawdziwych” archiwów. Jednakże archiwa różnią się od siebie. Mogą to być typowe zbiory dokumentów, bazy danych, ale też prywatne mieszkania bądź domy, pełniące funkcję żywego archiwum. Jednym ze sposobów na wyjście poza ograniczenia instytucjonalnych zbiorów archiwalnych jest uzupełnianie ich o innego rodzaju materiały takie jak ustne wspomnienia świadków bądź prywatne zbiory, zarejestrowane i przechowywane na przestarzałych nośnikach. Czy w ten sposób należy próbować zmieniać metahistoryczną narrację nt. peryferiów?

Kontekst tworzenia i konstruowania archiwów

Prelegenci