Center for Urban History of East Central Europe

Natalia Otrishchenko

Socjolożka oraz koordynatorka programu Urban Stories prowadzonego przez Urban Media Archive.
Jest absolwentką Wydziału Historii oraz Międzyinstytucjonalnych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) Uniwersytetu Lwowskiego. Studiowała także w Stanach Zjednoczonych na Berea College oraz wykładała na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze. Zaangażowana w takie międzynarodowe projekty jak Region, Nation and Beyond (2012-15, Uniwersytet w St. Gallen), Memories of Vanished Populations (2012-14, Uniwersytet w Lund) czy Historical Cultures in Transition (od 2017 r., Collegium Civitas). W 2012 r. jako badaczka gościła na Akademii Górniczo-Hutniczej. Członkini Ukraińskiego Towarzystwa Historii Mówionej.

Prowadzi projekt badawczy Urban Experts and Changing Cities: Reshaping Professional Field (1970s-2010s). W latach 2015-2017 była nauczycielką, a później koordynatorką programu Letnie Studium Miasta: Wizje i doświadczenia. Współorganizowała także program Letnie Studium Miasta: Forma Otwarta (Lublin-Szumin-Warszawa, 2018). Do jej zainteresowań akademickich należą m.in. metodologia i metody badawcze w socjologii, socjologia miasta, transformacje przestrzenne i społeczne w realiach postsocjalistycznych.