Jakub Lemiszewski

Jakub Lemiszewski to twórca muzyki elektronicznej czasów informacyjnego nadmiaru i ciągłej zmiany. W orbitę zainteresowania krytyków i kuratorów artystycznych wpadł po wydaniu epki „DAAAMN” (2016), na której zaprezentował radykalną odmianę chicagowskiego footworku. W swojej plądrofonicznej naturze Lemiszewski czerpie z wielu gatunków współczesnej elektroniki, takich jak: gabber, vaporwave, juke czy PC Music. Z powyższych powodów w przypadku tego artysty trudno jest mówić o konkretnym stylu, a raczej o pewnych skłonnościach: do eklektyzmu, wielowątkowości, „psujących” melodie glitchy czy gęstych, niekonwencjonalnych rytmów. W maju nakładem wytwórni Pointless Geometry ukazała się najnowsza kaseta Lemiszewskiego zatytułowana po prostu „2019”.