Ars Electronica

Gerfried Stocker

Artysta medialny. Od 1995 r. jest dyrektorem zarządzającym oraz artystycznym Ars Electronica. W latach 1995-1996 wraz z niewielkim zespołem artystyczno-technicznym opracował przełomową strategię wystawienniczą dla Ars Electronica Center. Był także odpowiedzialny za utworzenie oraz organizację Ars Electronica Futurelab, działu R&D działającego przy Ars Electronica. Od 2004 r. tworzy program zagranicznych tournée wystaw przygotowywanych przez Ars Electronica. Począwszy od roku 2005 zajmuje się także planowaniem rozwoju działalności Ars Electronica Center oraz modernizacją eksponatów znajdujących się w kolekcji centrum. Stocker daje gościnne wykłady na wielu międzynarodowych konferencjach oraz na Deusto University Bilbao. Jest także wykładowcą wizytującym na Osaka University of Arts. Pracuje również jako konsultant w zakresie zarządzania myśleniem kreatywnym i innowacjami dla wielu zagranicznych firm.