Center for Urban History of East Central Europe

Bohdan Shumylovych

Historyk sztuki, dyrektor Urban Media Archive działającego przy Center for Urban History.
Ukończył studia magisterskie na kierunku historia współczesna na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim. Jest także absolwentem Wydziału Historii Sztuki lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2014 r. Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji przyznał mu grant na prowadzenie projektu badawczego Mediascape of Lviv: Late 1950s - 1980s.

W Center for Urban History koordynuje program Urban Media Archive, prowadzi wykłady, badania naukowe, a także pracuje nad rozwojem tematycznych wystaw, przygotowywanych przez centrum. W swojej pracy skupia się głównie na historii mediów, w szczególności historii telewizji w Europie Środkowo-Wschodniej oraz w Związku Radzieckim, a także na interakcjach między historią cyfrową a tradycyjnie pojmowaną historiografią.