Creative Commons, Internet Governance Forum Polska

Alek Tarkowski

dr Alek Tarkowski (1977). Socjolog, twórca cyfrowych polityk publicznych i badacz społeczeństwa cyfrowego. Współtwórca i prezes Fundacji Centrum Cyfrowe, organizacji typu think-and-do tank budującej w Polsce cyfrowe społeczeństwo obywatelskie. Na codzień zajmuje się strategiami i politykami publicznymi, dzięki którym technologie cyfrowe mogą służyć otwartości, współpracy i zaangażowaniu.

Członek Zarządu fundacji Creative Commons oraz Executive Committee w CC Global Network. Członek Komitetu Sterującego Internet Governance Forum Polska oraz Rady Programowej School of Ideas SWPS. Współzałożyciel europejskiego stowarzyszenia Communia, działającego na rzecz cyfrowej domeny publicznej, oraz polskiej Koalicji Otwartej Edukacji (KOED). Członek komitetu sterującego Internet Governance Forum Polska. Absolwent Leadership Academy for Poland (rocznik 2017), w 2016 roku otrzymał tytuł New Europe 100 Challenger. Doradza w kwestii wykorzystania technologii cyfrowych instytucjom publicznym i organizacjom pozarządowym, współpracował m.in. z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, European Cultural Foundation, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacją Orange, Muzeum Historii Warszawy.

Fot. Sebastiaan ter Burg

Panel Dyskusyjny